Werkwijze leesondersteuning

Kennismakingsgesprek

Het (meestal telefonische) kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
Als je na het gesprek besluit om een traject te starten bij Blijlesjuf, dan volgt het intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek zal met één of beide ouders zijn, en met het kind zelf.
Ik hoor in het gesprek waar de sterke punten van je kind liggen en waar we nog aan mogen werken bij het lezen.
Ook zal ik afspraken maken over het contact met ouders en school.
Door het overleg met ouders en school weet ik dan op welk leesniveau je kind is. Met de methode Taal in Blokjes kan ik naadloos aansluiten bij de lees/ taalmethode van school.

De bijlessen

De bijles is één op één en duurt een uur per keer.
In principe spreken we af voor 1 keer per week.
Je kind is welkom bij mij thuis, maar ik kan ook naar het huisadres toe komen. Net wat je kind het prettigst vindt.
Ik noteer per keer wat we hebben gedaan en bereid de vervolglessen voor aan de hand van mijn aantekeningen.
We werken met de methode Taal in Blokjes, waarbij op een leuke en prettige manier wordt gezorgd voor verbetering van het leesniveau en het plezier in lezen.

Contacten

Ik zal regelmatig jullie als ouders bijpraten over de voortgang en het is fijn als ik de leerkrachten kan bijpraten. Zo bundelen we de krachten om samen je kind verder te helpen.

Afronding

Het traject wordt afgesloten als we merken dat je kind weer zonder leesondersteuning kan. Je kind groeit in zelfvertrouwen, daardoor zie je resultaten vooruit gaan.
We sluiten de bijlesperiode af met een afrondend gesprek met een of beide ouders, het kind zelf en natuurlijk een mooie oorkonde!

Tarieven

Telefonische kennismaking  €0
Vrijblijvend intakegesprek(60 min.)  €65
(bij het starten van een traject blije leesles vervallen deze kosten)
Gesprek of observatie op school(90 min.)  €65
Losse bijles voor lezen €50

Traject blije leesles
- 10 keer individuele bijles
- 1 voortgangsgesprek met ouders
- Eindgesprek met handvatten voor thuis
- Telefonisch of mailcontact met school  
- Inclusief materialen van Taal in Blokjes, zoals schriften. Indien gewenst toegang tot een digitaal oefenprogramma van Taal in Blokjes.
12 bijlesmomenten €495