Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Het (meestal telefonische) kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
Als je na het gesprek besluit om een traject te starten bij Blijlesjuf, dan volgt het intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek zal met één of beide ouders zijn, en met het kind zelf.
Ik hoor in het gesprek waar de sterke punten van je kind liggen en waar we nog aan mogen werken.
Ook zal ik afspraken maken over het contact met ouders en school.
Ik ontdek tijdens het gesprek waar het kind behoefte aan heeft. Je kunt namelijk op verschillende manieren leren. Bijvoorbeeld door bewegend leren, met oefeningen op papier, of met behulp van een spelletje. Zo wordt het plezier in leren (weer) gestimuleerd. Alles is bespreekbaar.

De bijlessen

De bijles is één op één en duurt een uur per keer.
In principe spreken we af voor 1 keer per week.
Je kind is welkom bij mij thuis, maar ik kan ook naar het huisadres toe komen. Net wat je kind het prettigst vindt.
Ik noteer per keer wat we hebben gedaan en bereid de vervolglessen voor aan de hand van mijn aantekeningen.
En je kind kan zelf aangeven of er nog hulp nodig is bij een bepaald onderdeel.

Contacten

Ik zal regelmatig jullie als ouders bijpraten over de voortgang en het is fijn als ik de leerkrachten kan bijpraten. Zo bundelen we de krachten om samen je kind verder te helpen.

Afronding

Het traject wordt afgesloten als we merken dat je kind weer zonder bijles kan. Je kind groeit in zelfvertrouwen, daardoor zie je schoolresultaten vooruit gaan.
We sluiten de bijlesperiode af met een afrondend gesprek met een of beide ouders, het kind zelf en natuurlijk een mooie oorkonde!

Tarieven

Telefonische kennismaking  €0
Vrijblijvend intakegesprek(60 min.)  €70
(bij het starten van een traject blije bijles vervallen deze kosten)
Gesprek of observatie op school(90 min.)  €70
Losse bijles  €41

Traject blije bijles
- 10 keer individuele bijles
- 1 voortgangsgesprek met ouders
- Eindgesprek met handvatten voor thuis
- Telefonisch of mailcontact met school  
- Inclusief materialen
12 bijlesmomenten €395